ระบบจัดการข้อมูล E-Money
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้ระบบ
เลือกแฟ้มข้อมูล :
ระบบต้องการไฟล์   Structure.sql
โหลดข้อมูลภาษี ล.ย.01
2015-03-21_GovTax.sqlดาวน์โหลดลบไฟล์
2015-03-11_GovTax.sqlดาวน์โหลดลบไฟล์
2015-04-03_GovTax.sqlดาวน์โหลดลบไฟล์
ตรวจเช็ครหัสผ่านครูทั้งเขต
กลับหน้าแรก(Admin) กลับหน้าหลัก(E-Money)
พัฒนาระบบโดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
Copyright (c) 2004 www.sec25.net  All rights reserved.